FRYER "MADE IN THAILAND"(1) | COOKING MACHINE(12) | COATING MACHINE(2) | MIXER MACHINE(2) | OTHER MACHINE(3) | HI-COOK PARTNER(6)
 
[ +zoom ]
COMPACT FRYER DC-TYPE : เครื่องทอดสายพานระบบแก๊ส รุ่น
FRYER Made by HI-COOK (Thailand)
[ +zoom ]
ELECTRIC FRYER : เครื่องทอดระบบไฟฟ้ารุ่น "Debut-11"
 ELECTRIC FRYER
[ +zoom ]
AIRFORCE OVEN : เครื่องอบลมร้อนรุ่น "IMPJ"
OVEN
[ +zoom ]
HYBRID STEAMER : เครื่องอบไอน้ำระบบสายพานรุ่น "VH"
STEAMER
[ +zoom ]
SMOKE HOUSE
SMOKE HOUSE
[ +zoom ]
ELECTRIC FRYER : เครื่องทอดไฟฟ้ารุ่น "DEC"
ELECTRIC FRYER
[ +zoom ]
SUPER STEAM OVEN : เครื่องอบซุปเปอร์สตรีมรุ่น "BSCE"
OVEN
[ +zoom ]
STEAME COOKER : ตู้อบไอน้ำ
STEAMER
[ +zoom ]
BC OVEN
SMOKE HOUSE
[ +zoom ]
ELECTRIC FRYER : เครื่องทอดระบบไฟฟ้ารุ่น "DENC"
 ELECTRIC FRYER
1 2 3
Copyright by hicook.co.th